Pitkän psykoterapian kesto on tyypillisesti 2-4 vuotta ja käyntikertojen määrä 1-2 kertaa viikossa. Pitkäkestoinen psykoterapia on perusteltua erityisesti silloin, kun ongelmat ovat jatkuneet useamman vuoden ajan (alkanut esimerkiksi nuoruudessa) tai niiden haitta on toistuva ja merkittävä.

Pitkän psykoterapian etuna on, että se antaa pitempiaikaista tukea vaikeassa elämäntilanteessa tai mahdollisuuden oman persoonallisuuden laaja-alaiseen tarkasteluun ja kehittämiseen. Uusien suhtautumistapojen ja toimintatapojen omaksumiselle on hyvä antaa riittävästi aikaa, jotta ne todella sisäistyvät osaksi oman persoonallisuuden rakennetta ja minuutta.

Esimerkiksi Kelan maksimissaan kolme vuotta tukema (myöntökriteerien täyttyessä) psykoterapia on pitkä psykoterapia.