SINUNKIN TYÖPAIKKASI VOI OLLA HYVÄ PAIKKA TEHDÄ TÖITÄ!

 

TYÖNOHJAUS EDISTÄÄ KESKITTYMISTÄ TYÖN KANNALTA KESKEISIIN ASIOIHIN!

Toisinaan on hyvä pysähtyä pohtimaan, mitkä tekijät ovat merkityksellisiä omassa työssä onnistumisen kannalta, ja kuinka eri tekijöistä aiheutuvaa työn kuormitusta voi hallita.

 

TYÖNOHJAUS EDISTÄÄ TYÖPROSESSIEN JA YHTEISTYÖN KÄYTÄNTÖJÄ!

Huonosti toimivat työkäytännöt vievät aikaa ja turhauttavat. Työpäivän venyttäminen tai työn tekemisen vauhdin lisääminen saattaa johtaa tyytymättömyyteen ja työuupumukseen. Parempi strategia on ymmärtää ja haastaa työkäytäntöjä ja löytää tekemiseen paremmat ratkaisut.

 

TYÖNOHJAUS EDISTÄVÄÄ VUOROVAIKUTUSSUHTEITA!

Hyvinvoivassa työyhteisössä henkilöiden on hyvä tehdä töitä toistensa kanssa. Työyhteisön dynamiikka on ilmiönä monitahoinen, vaikeasti hahmotettavaa, helposti haavoittuva ja laadultaan sitkeää. Selvittämällä ristiriidat henkilöstössä tai henkilöstön ja johdon välillä, vapautuu organisaatiossa voimavaroja ydintehtävän suorittamiseen ja organisaation kehittymiseen.

 

YKSILÖTYÖNOHJAUS

 • Kiireen ja työn hallinta
 • Vaikeat työ- ja asiakastilanteet
 • Oma asema työyhteisössä
 • Henkilökohtainen kehittyminen asiantuntijatyössä

 

RYHMÄTYÖNOHJAUS JA TYÖYHTEISÖN TYÖNOHJAUS

 • Toimivien työ- ja työyhteisökäytäntöjen kehittäminen
 • Haasteelliset työtilanteet ja ihmissuhteet
 • Muutostilanteet

 

JOHTAJIEN JA ESIMIESTEN TYÖNOHJAUS  

 • Haasteelliset johtamistilanteet
 • Muutostilanteet
 • Työ- ja työyhteisökäytäntöjen kehittäminen
 • Omien johtamistaitojen kehittäminen